Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 417662

FacebookLikeBox

งานการเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 12:47 น.

 

          งานการเจ้าหน้าที่

           เอกสารต่างๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คลิกเพื่อโหลด 

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิกเพื่อโหลด

-  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

-  แบบประเมินเลื่อนระดับควบ (แพทย์ , ทันตแพทย์) คลิกเพื่อโหลด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง0001  คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภททั่วไป) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภทวิชาการ) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล คลิกเพื่อโหลด

-  ตรวจสอบสิทธิเจ้าหน้าที่ คลิกเพื่อโหลด

  เอกสารสำนักงาน

-  ขอหนังสือรับรอง คลิกเพื่อโหลด

-   แบบฟอร์มตัวอย่างทะเบียนคุมวันลา คลิกเพื่อโหลด

-   แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คลิกเพื่อโหลด

-  ขออนุญาติออกนอกเขต คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มบันทึกรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี คลิกเพื่อโหลด

-  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส.คลิกเพื่อโหลด

-  ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฌกส.คลิกเพื่อโหลดรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561Smile

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 17:40 น.
 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา