Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 310440

FacebookLikeBox

material
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โปรแกรมเบิก-จ่ายพัสดุ 1096
2   Link   บันทึกความต้องการแบบที่ 1.pdf 627
3   Link   บันทึกความต้องการแบบที่ 2.pdf 524
4   Link   บันทึกความต้องการ.docx 504
5   Link   ตารางราคากลางแบบที่ 1.doc 615
6   Link   ตารางราคากลางแบบที่ 2.xls 464
7   Link   ครภณการแพทย60.pdf 285
8   Link   รายการของสต๊อก(เพิ่มเติม)ปี 2562 258
9   Link   แผนการจ้ดซื้อปี57,58 (บันทึกอัตโนมัติ).xlsx 245
10   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7/10/62) 25
11   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25/10/62) 22
12   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1/11/62) 27
13   Link   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจนับเลือดอย่างสมบูรณ์) จำนวน 1 รายการ 11

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา