Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 246195

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 47
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 45
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 47
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 41
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 35
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72141
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 199
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 196
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 208
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 201
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 283
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 248
13   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 233
14   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 466
15   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 424
16   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 454
17   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 476

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา