Who's Online

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 206425

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 424
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 401
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 376
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 413
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 184
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 201
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 232
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 148
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 154
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 143
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 141
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72088

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา