มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 583236
HA
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
21   Link   [SPA] SPA Part II in Action 784
22   Link   [SPA] SPA Part III in Action 754
23   Link   HospProfileTemplate 723
24   Link   New HA Standard_Performance Measurement Control Chart 3601
25   Link   Scoring Guideline HA Standard 2018 732
26   Link   ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่_3 2171
27   Link   คณะกรรมการ บริหารงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 946
28   Link   คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 1603
29   Link   แบบฟอร์มเวชระเบียน 553
30   Link   ประกาศเรื่องขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้น๓(ฉบับที่๒) 510
31   Link   ยุทธศาสตร์และนโยบาย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 521
32   Link   CLT/PCT Profile 352
33   Link   HA Standard 4th Edition 315
34   Link   Hospital Profile 2019 363
35   Link   PDSC Standard 309
36   Link   SAR 2020 780
37   Link   Scoring Guideline 2019 327
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 2 จาก 2

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา