มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 761273
ประกวดราคา...ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
1. เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดคววามจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง
2. กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง จำนวน 1 ชุด
3. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 

-- 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30

 

 ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม >> คลิก  << 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา