มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Login FormWho's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1401406
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1576
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1422
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำนักงาน (กระดาษกดบัตรคิว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1372
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนหนุนยางพาราหุ้มยาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1427
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าห่ออ่างเดี่ยวใหญ่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1622
46 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ (ล่าสุด) 1781
47 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 1538
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 1514
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 1494
50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ 1890
51 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน 1 รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1550
52 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น ในพื้นที่บริการผู้ป่วยชั้นที่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินบำรุงโรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2563 1957
53 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (๙รายการ) 1584
54 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจนับเลือดอย่างสมบูรณ์) จำนวน 1 รายการ 1550
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินบำรุง) 1621
56 รายการพัสดุที่หน่วยเบิกยังไม่ส่งบันทึกความต้องการแผนการจัดซื้อ ปี 2562 1860
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 58 รายการ งบพระราชทาน ปี 2563 1783
58 ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ปีงบประมาณรายจ่าย พงศ. 2562 1439
59 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเป็นระบบ Laminar air flow ควบคุมแรงดันอากาศ อุณหภูมิและความชื้น 1945
60 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคางานก่อสร้างอาตคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) 2 ชั้น ตามแบบแปลนเลขที่ 9637 1774
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 3 จาก 5

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา