มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1496994
HA
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
41   Link   [SPA] SPA Part III 1545
42   Link   [SPA] SPA Part I in Action 1406
43   Link   [SPA] SPA Part II in Action 1456
44   Link   [SPA] SPA Part III in Action 1421
45   Link   HospProfileTemplate 1544
46   Link   New HA Standard_Performance Measurement Control Chart 6901
47   Link   Scoring Guideline HA Standard 2018 1434
48   Link   ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่_3 3210
49   Link   คณะกรรมการ บริหารงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 1773
50   Link   คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 3489
51   Link   แบบฟอร์มเวชระเบียน 1212
52   Link   ประกาศเรื่องขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้น๓(ฉบับที่๒) 1231
53   Link   ยุทธศาสตร์และนโยบาย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 1160
54   Link   CLT/PCT Profile 1105
55   Link   HA Standard 4th Edition 959
56   Link   Hospital Profile 2019 1102
57   Link   PDSC Standard 1134
58   Link   SAR 2020 1912
59   Link   Scoring Guideline 2019 1015
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 3 จาก 3

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา