มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1496992
law

 

(1) : จุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ฉบับที่ 1/2565

2. ฉบับที่ 2/2565

3. ฉบับที่ 3/2565

3. ฉบับที่ 4/2565

3. ฉบับที่ 5/2565

3. ฉบับที่ 6/2565

 

(2) : คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128

3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง

5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

ปีงบประมาณ 2567

 

(1) : จุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ฉบับที่ 2/2567

 

------------------------------------------------------------------------------------

1. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566

2. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประะเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง

2.1 บทความเรื่อง ต้องเก็บนานแค่ไหน

2.2 บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย

2.3 บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล

2.4 บทความเรื่อง เปิดเผยได้แค่ไหน

2.5 บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม

 

(3) : ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริต

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา