มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1496963
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 12:47 น.

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี คลิกเพื่อโหลด       เอกสารต่างๆ

-  แบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงานของลูกจ้างประจำ คลิกเพื่อโหลด

                 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คลิกเพื่อโหลด 

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิกเพื่อโหลด

-  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (พนักงานราชการ) คลิกเพื่อโหลด

                 แบบประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ (ตาม ว.1567 ลงวันที่ 4 เม.ย. 65)

-  แบบฟอร์มแบบแสดงรายละอียดประกอบการขอประเมินผลงาน คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน คลิกเพื่อโหลด

-  หนังสือรับรองผลงานวิชาการ (กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์) คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์วิจารณ์ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มผลงานบริการเฉพาะตัวดีเด่นหรือโครงการเด่น คลิกเพื่อโหลด

-  หนังสือรับรองการให้คำปรึกษา (ทันตแพทย์) คลิกเพื่อโหลด

                 เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

-  แบบประเมินเลื่อนชำนาญการ (ระดับควบ) แพทย์ , ทันตแพทย์ คลิกเพื่อโหลด

-  เแบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง  คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มการพิจารณาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล คลิกเพื่อโหลด

-  แบบประเมินเลื่อนชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบประเมินเลื่อนชำนาญงาน ประเภททั่วไป คลิกเพื่อโหลด

-  ตรวจสอบสิทธิเจ้าหน้าที่ คลิกเพื่อโหลด

                  เอกสารสำนักงาน

-  ขอหนังสือรับรอง คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มตัวอย่างทะเบียนคุมวันลา คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มบันทึกรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี คลิกเพื่อโหลด

-  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส. คลิกเพื่อโหลด

-  ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฌกส. คลิกเพื่อโหลด

-  แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ลูกจ้างรายคาบ) คลิกเพื่อโหลด

-  แบบคำขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงค่ารักษา คลิกเพื่อโหลด

-  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน คลิกเพื่อโหลด


ระบบค้นหาผู้ที่ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ใหม่ (ณ กพ.64)

รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       เอกสารคู่มือการใช้งาน โปรแกรม PATTANIHOS HR

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการบุคลากร รพ.ปัตตานี (PATTANIHOS HR) คลิกเพื่อโหลด

Smile

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2024 เวลา 09:56 น.
 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา